خدمات انجمن 

1.  معرفی و تبادل و بهره گیری از آثار و اقدامات اعضاء:

معرفی و تبادل آثار(مقالات ،تالیفات،تصنیفات،ترجمه ها،هنرها،اختراعات،ابداعات،ابتکارات،اکتشافات،تولیدات،مصنوعات و ..)

2.  فراهم سازی امکانات:

در برگزاری و برپایی سخنرانی ها،سمینارها،همایش ها،گرد همایی ها،بزارچه های خیرانه،بازار های فروش،گفت و شنود های فکری،علمی،هنری،فرهنگی ، حقوقی ،تحقیقی و...بین صاحب نظران و اتباع ایرانی و خارجی وکمک درفراهم سازی زمینه های مشترک مورد علاقه میان شهروندان ایرانی و خارجی با مدد از کار آفرینان ،دانشگاهیان وسازمان های فرهنگی –هنری و ...وزمینه سازی جهت اخذ بورسیه ها،وام ها ها،بیمه شدن ،عضویت ها درمجامع مختلف وبهره گیری از خدمات مورد بهره برداری توان یابان یا موسسات وانجمن های عضو وانجام امور تحقیقاتی وفراهم کردن امکان فعالیت های هنری و تبلیغات فرهنگی نظیر تولید فیلم ،اسلاید،نمایشگاه های مختلف و ...

3.هماهنگی (فراهم نمودن امکان بهره برداری )از امور گردشگری ،ورزشی،فرهنگی-هنری و...بهره برداری ،

تاسیس و ایجاد امکانات جهانگردی ،آموزش جهانگردی در سطوح کاردانی و کارشناسی وبالاتر به صورت مجزا یا مشترک و هماهنگی با سازمانهای مسوول :بهزیستی ،گردشگری ،آموزشی موسسات توریستی داخلی وخارجی جهت برگزاری تورهای (گردشگری،درمانی وسلامت،ورزشی ،تفریحی ،هنری، عکاسی و گرافیکی و نقاشی ، آموزشی هنر و معماری ،باستان شناسی،جغرافیا ،تاریخ ،طبیعت گردی ،صحرا گردی ،کوهنورد ی، زیارتی ، آموزش زبان های خارجه و ...)جهت استفاده از برنامه های فوق و تسهیلات لازم در این زمینه ها .

4.تاسیس مراکز اطلاع رسانی و نشر و کتابخانه :

سعی در فراهم سازی و استفاده از امکانات کتابخانه های ثایت وسیار و امکانات کتابخانه ای سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و ملی و کتابخانه های عمومی و خصوصی وکوشش درتاسیس و اداره کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی ،تحقیقاتی و یا عمومی وکسب اجازه در بهره گیری ازکتابها و مقالات مولفین ،مصنفین و مترجمین اتباع ایرانی و خارجی به ویژه در زمینه و موضوع واهداف "انجمن "و همچنین اقدام به چاپ ونشر مطبوعات و کتابهاو همکاری باموسسات نشر و مطبوعاتی و ارائه خدمات فرهنگی ،علمی و تخصصی به اساتید ،دانشجویان، محققان ،علاقمندان و اعضا ء وامکان برقراری ارتباط  با مراکز علمی و فرهنگی و اطلاع رسانی داخل و خارج از کشور در موضوعات متناسب با اهداف "انجمن".
5.سرمایه گذاری وجلب سرمایه و تامین بودجه:
درجهت اجرایا ادامه امور مورد علاقه ومرتبط با اهداف انجمن و تلاش به منظور تامین بودجه آن برای اهداف مذکور در بالا از 
طریق ایجاد شرکت های وابسته یا سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات ونیز از طریق جلب حمایت ها، کمک ها، قبول هدایا و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه های مورد نظر ارگان ها وموسسات مختلف در امور ذکر شده در بالا در ایران و خارج از کشور،انجمن آماده پذیرش و همکاری می باشد.